Hvad er overskuddet

For at forstå de økonomiske analyser af eksperter på området samt økonomiske nyheder på et generelt niveau er det meget vigtigt at vide, hvad de refererer til, når de bruger grundlæggende terminologi. Da et ord måske ikke har samme betydning i en artikel af sportslig eller økonomisk karakter. Et af de mest anvendte er det økonomiske overskud, som vi forklarer i denne artikel af .com

Foto kilde: politicaymedios.com

Hvad er det økonomiske overskud

Termen af økonomisk overskud anvendes, når indtægter på en økonomisk konto af enhver art, hvor indtægter og omkostninger er fastlagt over tid, er større end udgifter.

Det overskud, vi har, er derfor forskellen på, hvor mange indtægter er i forhold til de afholdte udgifter. Det er en forståelse på en positiv måde , da det betyder, at vi kan finansiere vores udgifter med de penge, vi har, og at vi også skal spare.

Når begrebet økonomisk overskud anvendes

Betegnelsen økonomisk overskud anvendes kontinuerligt i økonomien, da der er mange typer konti, der indsamler de indtægter og udgifter, der er blevet besat, enten i et land, i en lokalitet eller i et selskab. Nogle af de typiske konti, hvor vi kan have overskud (eller underskud afhængigt af omstændighederne) er:

  • Kapitalkonto (på landsniveau)
  • Nuværende konto (land, forretning eller personligt niveau)
  • Finansiel konto (på landsniveau)
  • Betalingsbalance (landniveau)
  • Pengestrømme (normalt land eller forretningsniveau)
  • Enhver anden type konti, hvor pengestrømme og udstrømninger beregnes